Semestrul II_2022-2023

Decizie Rector_numire pe posturi_SII_2022-2023_UVT

Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023

Tematica proba practică concursuri pentru posturile didactice și de cercetare vacante, semestrul II, anul universitar 2022-2023

Calendarul de desfășurare a probelor de concurs pentru posturile didactice și de cercetare vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023 la Universitarea de Vest din Timișoara

Lista candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la concurs la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023

Lista candidaților înscriși la concursurile de ocuparea a posturilor de cercetare vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată la Universitatea de Vest din Timișoara, semestrul al II-la, anul universitar 2022-2023

Extras din Monitorul Oficial al României nr. 245 din data de 12.06.2023

Extras din Monitorul Oficial al României nr. 211 din data de 22.05.2023

Decizie Rector_Comisii de verificare a standardelor minimale și obligatorii_SII_2022-2023

Decizie Rector_Comisii de soluționare a contestațiilor_SII_2022-2023

Decizie Rector_Comisii de concurs_SII_2022-2023

Hotărârea Senatului nr. 91 din data de 11.05.2023

Tabel date concursuri pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023 la Universitatea de Vest din Timișoara

Extras din revista România Liberă din data de 12.05.2023

Calendarul general al concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare pe perioadă determinată și nedeterminată scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2022-2023 la UVT

Calendarul general al concursurilor de ocupare a posturilor de cercetare pe perioadă nedeterminată scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2022-2023 la UVT

Extras din Monitorul Oficial al României nr. 152 din 24.04.2023

Lista posturilor didactice și de cercetare vacante scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023

Hotărârea Senatului nr. 84 din data de 16.03.2023

Salarii de încadrare posturi diadctice și de cercetare SII_2022-2023

Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante din UVT și a examenelor de promovare în cariera didactică UVT_ed. XIV